Edize.Com Kuran
İletişim Sitemap
SÛRELER

Âdiyât sûresinin meali (anlamı)

Âdiyât, koşan atlar demektir. Asr sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 11 (onbir) âyettir. Bu sûrede insanoğlunun nankörlüğünden, kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir.
1.Nefes nefese koşanlara andolsun.
2.Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara.
3.Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere andolsun ki.
4.Böylece onunla tozu dumana kattılar.
5.Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar.
6.Muhakkak ki insan, Rabbine (karşı) gerçekten çok nankördür.
7.Ve muhakkak ki o, buna elbette şahittir.
8.Ve muhakkak ki, onun hayır (mal) sevgisi gerçekten kuvvetlidir.
9.Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman, bilmiyorlar mı ki?
10.Ve göğüslerde olanlar (hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler) toplanıp izhar edildiği zaman.
11.Muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların herşeyinden haberdar olandır.
< 99. Zilzâl Sûresi - 101. Kâria Sûresi >