Edize.Com Kuran Tekvîr Sûresi
İletişim Sitemap
SÛRELER
AYETLER
17

Tekvîr sûresi 17. ayetin Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu ve meali

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾
16.El cevâril kunnes(kunnesi).
Cevalan edene (merkezî çekim kuvvetinin etrafında, yörüngede dönene).
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
17.Vel leyli izâ as’as(as’ase).
Ve kararmaya başladığı an geceye.
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾
18.Ves subhı izâ teneffes(teneffese).
Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha (yemin ederim ki).
17