Edize.Com Kuran Şûrâ Sûresi
İletişim Sitemap
SÛRELER
AYETLER
1

Şûrâ sûresi 1. ayetin Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu ve meali

حم ﴿١﴾
1.Hâ mim.
Hâ, Mim.
عسق ﴿٢﴾
2.Ayn sin kâf.
Ayn, Sin, Kâf.
1