Edize.Com Kuran Rûm Sûresi
İletişim Sitemap
SÛRELER
AYETLER
1

Rûm sûresi 1. ayetin Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu ve meali

الم ﴿١﴾
1.Elif lâm mîm.
Elif, Lâm, Mîm.
غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾
2.Gulibetir rûm(rûmu).
Rumlar’a gâlip gelindi (Rumlar mağlûp oldular).
1