Edize.Com Kuran Meryem Sûresi
İletişim Sitemap
SÛRELER
AYETLER
1

Meryem sûresi 1. ayetin Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu ve meali

كهيعص ﴿١﴾
1.Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd.
Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.
ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾
2.Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyyâ.
(Bu sure), senin Rabbinin, kulu Zekeriya (A.S)’a rahmetinin zikridir (kıssasıdır).
1